MONO เลย์ออฟพนักงาน 200 คน ฝ่ายข่าว-บันเทิง-บริการลูกค้า หลังรายได้ปีนี้พลาดเป้า

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ MONO เจ้าของช่องทีวีดิจิทัล MONO29 เขย่าโครงสร้างองค์กร ปรับลดพนักงานล็อตใหญ่ 200 คน รับรายได้พลาดเป้าหมายในปีนี้

รายงานข่าว เผยว่าฝ่ายบริหารงานบุคคล MONO29 ได้เรียกพนักงานฝ่ายต่างๆ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ โดยต้องลดจำนวนคน ซึ่งปัจจุบัน ฝ่ายข่าวมีพนักงานอยู่ประมาณ 80 คน และฝ่ายอื่นๆ ที่ต้องปรับรวมถึงฝ่ายบันเทิง ฝ่ายบริการลูกค้า รวมแล้วประมาณ 200 คน ซึ่งถือว่า เป็นการปรับใหญ่ที่สุดครั้งแรกของ MONO

ขณะเดียวกันมีการตั้ง บรรณาธิการบริหารฝ่ายข่าวคนใหม่ เบญจวรรณ สมสิน จากช่องสามแทนบรรณาธิการคนเดิมซึ่งได้ออกไปก่อนหน้านี้ราวกลางเดือนมกราคม

สำหรับโครงสร้างธุรกิจ MONO ประกอบด้วย 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มธุรกิจสื่อ สื่อทีวี สื่อออนไลน์ บริการสมัครรับข้อมูลข่าวสาร สื่อวิทยุ และ กลุ่มธุรกิจการให้บริการคอนเทนต์ ประกอบด้วย ธุรกิจภาพยนตร์ ธุรกิจกีฬา ธุรกิจเพลง ธุรกิจบันเทิง ธุรกิจเกม ธุรกิจคอมเมิร์ซ

ที่มา https://www.posttoday.com/economy/news/612033

Related links